Sanne van der Starre-Wilhelmus

Specialist hoogbegaafdheid, deskundige op het gebied van duurzame gedragsverandering en moeder. Zij is onder andere de ontwikkelaar van diverse opleidingstrajecten, certificeringen, interventie- en bewegingsprogramma’s. Sanne is directeur en als “begrijpmens” ook begeleider binnen Land van Kben.

Al ruim 15 jaar begeleidt zij ouders, kinderen, professionals en organisaties. Sinds de oprichting van Land van Kben (voorheen Fier Hoogbegaafd) begeleidt zij primair kinderen, ouders en de professionals die met deze bijzondere doelgroep autonome, sensitieve en creatief denkende kinderen werken.

Opgeleid GelukkigHB begeleider
GelukkigHBkids is ontwikkeld door Rineke Derksen, die daarmee haar jarenlange ervaring in het werken met Hoogbegaafde kinderen heeft vertaald naar een praktische en bewezen doeltreffende werkvorm.

Ervaring
> 17 jaar ervaring in leidinggeven, coaching en competentie ontwikkeling
> 14 jaar ervaring in verzorgen, ontwikkelen en geven van groepstrainingen en train-de-trainer trajecten
> 12 jaar ervaring met coachen/begeleiden van mensen met emotionele, psychische en fysieke klachten
> 12 jaar ervaring in (strategisch) advies en management o.a. procesoptimalisatie en verandertrajecten
> 10 jaar onderzoek en ervaring in de begeleiding van hoogsensitieve en/of hoogbegaafde kinderen en volwassenen.

 

Liroy van der Starre

Specialist Proces- en verandermanagement, deskundige op het gebied van duurzame gedragsverandering. Doordat Sanne en Liroy hun hele carrière hun kennis steeds weer hebben gedeeld en samengebracht in diverse projecten en trajecten zit er veel overlap in hun kennis en vaardigheden.
Binnen de praktijk biedt hij procesadvies en -begeleiding voor ouders en professionals. Centraal staan thema’s zoals regie, formuleren van concrete en haalbare doelen, eigenaarschap en procesmanagement in het algemeen. Daarnaast verzorgt hij trainingen en is hij voortrekker van de doorgaande ontwikkeling van Land van Kben als methode.

Procesadviseur
Als bedrijfskundige richt hij zich al ruim 12 jaar op het begeleiden, adviseren en trainen van professionals op het gebied van duurzame gedrags- en procesverandering, vanuit de kerngedachte dat iedere proceswijziging staat of valt met de mogelijkheid om gedrag te kunnen beinvloeden. Op dit moment werkt hij als docent leiderschap bij de Nationale Politie.

Ervaring
> 17 jaar ervaring in (strategisch) advies en management o.a. binnen de IT, Telecom -en Onderwijsbranche.
> 14 jaar ervaring met procesoptimalisatie, -management en verandermanagement
> 12 jaar ervaring in het verzorgen van groepstrainingen en train-de-trainer trajecten.
> 10 jaar ervaring in het coachen van mensen met emotionele en psychologische klachten.
> 8 jaar onderzoek en ervaring in de begeleiding van hoogsensitieve en/of hoogbegaafde kinderen en volwassenen.

 

Autodidact
Door een sterke intrinsieke motivatie om te blijven ontwikkelen hebben zowel Sanne als Liroy in de afgelopen jaren door middel van (zelf)studie, opleidingen en workshops diverse methodieken en behandelvormen onderzocht en daaruit behouden wat voldeed aan het primaire criterium “werkt het?”.

Het gaat om trainingen en workshops op het gebied van (nonverbale) communicatie, procesmanagement, effectiviteit en lichaamsgerichte therapievormen o.a.: Non violent communication, LEAN, Storytelling, Marcos Therapie, Shiatsu, Neuro Emotionele Integratie, Orthomoleculaire geneeskunde, Pesso, Neuro Linguïstisch Programmeren, EMDR, Danstherapie, TCM, en Acupressuur.