Sanne en Liroy van der Starre komen uit de regio Amsterdam en wonen sinds 2012 in Zutphen. Samen met hun twee zoons vormen zij een volledig HB gezin en voelen daardoor een sterke affiniteit met kinderen en hun ouders die worstelen met hun "anders-zijn".

Hoewel zij hebben ervaren dat dit grote uitdagingen met zich mee brengt zien zij in dit anders zijn ook een groot geschenk. Als interventie specialisten combineren zij ruim 15 jaar aan ervaring in psychologie, training en coaching met recent (wetenschappelijk)onderzoek. Doel is het ontwikkelen en plegen van doeltreffende interventies die uitgaan van uniciteit, persoonlijke weerbaarheid en een positieve kijk op het anders zijn.

Sanne van der Starre
Begrijpmens | Directeur
Specialist hoogbegaafdheid, deskundige op het gebied van duurzame gedragsverandering en moeder. Sanne is directeur en als “begrijpmens” ook begeleider binnen Land van Kben. Al ruim 15 jaar begeleidt zij ouders, kinderen, professionals en organisaties. Sinds de oprichting van Land van Kben (voorheen Fier Hoogbegaafd) begeleidt zij primair kinderen, ouders en de professionals die met deze bijzondere doelgroep autonome, sensitieve en creatief denkende kinderen werken.
Liroy van der Starre
Begrijpmens | Adviseur
Specialist Proces- en verandermanagement, deskundige op het gebied van duurzame gedragsverandering. Binnen de praktijk biedt hij procesadvies en -begeleiding voor ouders en professionals. Centraal staan thema’s zoals regie, formuleren van concrete en haalbare doelen, eigenaarschap en procesmanagement in het algemeen. Daarnaast verzorgt hij trainingen en is hij voortrekker van de doorgaande ontwikkeling van Land van Kben als methode.
Mathilde De Jong
Begrijpmens | Relatie manager & Jurist
Therese Mol
Secretaresse
Rochelle Hurenkamp
Begrijpmens i.o. | Orthopedagoog & Gedragswetenschapper
Ghislaine Bouwmeister
PABO leerkracht
Wisselend expertise
Land van Kben barst uit haar voegen. Om aan de vraag te voldoen maken wij daarom, naast ons vaste team, ook gebruik van een uitgebreid netwerk van ervaren en gecertificeerde professionals. Deze flexibele schil huren wij vraaggestuurd in om ten alle tijden een multidiscplinaire aanpak te kunnen borgen. Daar waar er reeds andere professionals betrokken zijn kijken wij in overleg hoe wij de samenwerking daarmee kunnen optimaliseren. Concrete expertises/rollen binnen deze flexibele schil zijn: - Kinderarts - Psycholoog - ECHA specialist - Othodepagoog
Vacatures
Klik op de landkaart hierboven voor een actueel overzicht van de vacatures bij Land van Kben:

Behoefte aan meer details?

Adres
Weg naar Laren 39 7203HE, Zutphen
Contact
E-mail: contact@landvankben.nl Phone: 06 11 35 44 13