kort cyclisch en een eenduidig stappenplan

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen borgen werken wij altijd in korte cycli. Op deze manier zijn wij in staat snel in te spelen op actuele veranderingen. Ook hanteren wij bij alle producten en diensten eenzelfde stappenplan, niet alleen voor de interne kwaliteit, maar ook zodat de kinderen en hun omgeving altijd weten waar ze aan toe zijn en wat ze mogen verwachten.

Doelbepaling
Bespreken huidige situatie/ evaluatie en op basis bepalen van een heldere vraag en/of doelstelling
Inventarisatie
Onze inventarisatie richt zich op de belevingswereld van het kind en het formuleren van (interventie)adviezen.
Intervenieren

Uitvoeren van interventies en/of de begeleiding van de omgeving tijdens een interventie traject.

Wat houdt dit nu concreet in?

Algemeen
Doelbepaling
Inventarisatie
Interventie

Met de verschillende tabs krijg je een duidelijker beeld van wat je mag verwachten bij:

 • Deelname aan Kben: Samen
 • Inventarisatie trajecten Kben: in Beeld

 

Kben: Samen

Voor onze groepsbegeleiding is het van groot belang dat wij de aanwezigheid van ontwikkelingsgelijken kunnen borgen. Daarvoor hanteren wij een strikt intake beleid bestaande uit een zorgvuldige intake en screening.

 1. 60 Minuten     optionele kennismaking
 2. 60 Minuten     Intake/screening deelname

Kben: in Beeld

Met Kben: in Beeld voorzien wij in de behoefte naar handelings gerichte diagnostiek, zodat ouders en professionals concrete en uitvoerbare handvatten krijgen om interventies in te zetten die werken en met een duurzaam resultaat.

 1. 60 Minuten     optionele kennismaking
 2. 60 Minuten     Intake ouders
 3. 90 Minuten     Intake kind & direct eerste Sessie*

*Afhankelijkk van het kind en de vraagstelling

Kben : Samen

 1. 60 Minuten     kennismaking/screening kind (indien afwezig bij intake)
 2. Observaties     tijdens eerste cyclus Kben: Samen

Kben: in Beeld

 1. 3-5 Sessies     In kaart brengen van de belevingswereld van het kind
 2. Achtergrond  Wij voeren parallel ook altijd graag een dossier onderzoek uit. 
 3. Onderzoek     eventueel aanvullende (omgeving) onderzoeken en testen
 4. Extra               In sommige gevallen is er behoefte aan een combinatie van begeleiding & procesdiagnostiek. Wij maken dan gebruik van Kben: Samen of Kben: Bezig om het kind langer te kunnen observeren en zo nog concretere adviezen te kunnen formuleren voor de omgeving.

Kben : Samen

 1. Begeleiding     tijdens Kben: Samen

Kben: in Beeld

 1. Begeleiding     Door de methode Land van Kben vinden de eerste subtiele interventies al in de inventarisatie plaats.
 2. Advies              De inzichten uit het traject worden vertaald naar concrete interventie adviezen.

Interesse in een vrijblijvende kennismaking?

Wij bieden de mogelijkheid om eerst eens kennis te maken.
Adres
Weg naar Laren 39 7203HE, Zutphen
Contact
E-mail: contact@landvankben.nl Phone: 06 11 35 44 13