Benieuwd naar de mogelijkheden? Hieronder vind je een paar voorbeelden

Kben: Fier | ontdekkend leren met ontwikkelingsgelijken.

Er valt veel te vertellen over het belang van psycho-educatie,Sociale vaardigheden & Executieve functies. Maar niet elk aanbod is geschikt voor een doelgroep die zo'n grote afstand heeft tot de norm en zich onderscheid door een grote diversiteit. Land van Kben biedt een taal die recht doet aan kinderen met een sterke behoefte aan nuancering en een aanpak waar ruimte is voor de specifieke uitdagingen binnen deze doelgroep. Bijvoorbeeld het feit dat kinderen met een intensere emotionele beleving ook een andere leerweg hebben naar het versterken van zelfregulatie.
Kben: Op reis individuele begeleiding gericht op het vergroten van inzicht en begrip in het eigen handelen en dat van de omgeving.
Kben: Samen focus op sociaal emotionele ontwikkeling en het leren begrijpen en ontwikkelen van diverse executieve functies.
Kben: Bezig tijdelijke dagbesteding gericht op uitvalpreventie en/of re-integratie. Een plek waar kinderen het eigenaarschap over hun eigen ontwikkeling kunnen (her)vinden en leren vormgeven.

Kben: in Beeld | Handelingsgerichte diagnostiek

Wanneer de ontwikkeling van een kind stagneert openbaart zich dit vaak stap voor stap. Het gevolg is een complex geheel aan factoren die de situatie die dan is ontstaan in stand houdt. Alleen door een gedegen en handelingsgericht onderzoek is het mogelijk om tot interventies te komen die een duurzame oplossing en perspectief bieden. Uniek in onze aanpak is dat de brug slaan tussen de laatste wetenschappelijke inzichten, de mogelijkheden van de betrokken omgeving en de beleving van een specifiek kind. Bij het in kaart brengen van deze beleving besteden wij extra aandacht aan het activeren van het kind zelf, waardoor er simultaan begrip en een voedingsbodem ontstaat voor de geformuleerde interventies.

Kben: Doekrachtig | het geheim van bewust onbekwaam handelen

Aan kennis is zelden gebrek en waar nodig is dit gemakkelijk aan te vullen. Lastiger is het vertalen van die kennis naar de eigen context en het steeds weer kritisch onderzoeken of er een afstand is tussen theorie, intentie en de praktijk.
Land van Kben richt zich altijd op dat wat zich daadwerkelijk aan dient, op dat moment, bij dat specifieke kind en in dié setting. Op basis daarvan stellen wij op basis van kennis en ervaring vast wat de meest passende interventie is.​ Deze vorm van ‘Clinical Judgement’ noemen wij DOEkracht.​
“het vermogen om adequaat te handelen in het moment zelf.”​
Daarmee is DOEkracht het tegenovergestelde van Handelingsverlegen zijn.​

Om gericht aan DOEkracht te kunnen werken maken wij gebruik van een (online)community van onderwijs- & zorgprofessionals die kennis en ervaring uitwisselen. Deelname aan deze community begint met een ontdekkingsreis langs de 9 dieren of een uitgebreidere training om de taal van Land van Kben volledig eigen te maken.

Adres
Weg naar Laren 39 7203HE, Zutphen
Contact
E-mail: contact@landvankben.nl Phone: 06 11 35 44 13