Benieuwd naar de mogelijkheden? Hieronder vind je een samenvatting van onze belangrijkste diensten en tarieven.

Kben: Fier | ontdekkend leren met ontwikkelingsgelijken.

Er valt veel te vertellen over het belang van psycho-educatie,Sociale vaardigheden & Executieve functies. Maar niet elk aanbod is geschikt voor een doelgroep die zo'n grote afstand heeft tot de norm en zich onderscheid door een grote diversiteit. Land van Kben biedt een taal die recht doet aan kinderen met een sterke behoefte aan nuancering en een aanpak waar ruimte is voor de specifieke uitdagingen binnen deze doelgroep. Bijvoorbeeld het feit dat kinderen met een intensere emotionele beleving ook een andere leerweg hebben naar het versterken van zelfregulatie.
Kben: Op reis individuele begeleiding gericht op het vergroten van inzicht en begrip in het eigen handelen en dat van de omgeving.
Kben: Samen focus op sociaal emotionele ontwikkeling en het leren begrijpen en ontwikkelen van diverse executieve functies.
Kben: Bezig tijdelijke dagbesteding gericht op uitvalpreventie en/of re-integratie. Een plek waar kinderen het eigenaarschap over hun eigen ontwikkeling kunnen (her)vinden en leren vormgeven.

Kben: op Reis

85 Euro / sessie

traject 595 Euro


Intake

individuele sessies

dossier onderzoek

SPINterventie advies

3-5

individuele sessies

Kben: Samen

+/- 20 Euro /uur

seizoen 660 Euro

(12 bijeenkomsten + 3Akademia)

intake & screening

ontwikkelingsgelijken

tussen evaluatie

eind evaluatie

16

bijeenkomsten

Kben: Bezig

30 Euro / uur

vanaf 120 Euro per ochtend


Intake & screening

individuele leerlijn

tussen evaluaties

spinterventieplan

1-3

ochtenden

Kben: in Beeld | Handelingsgerichte diagnostiek

Wanneer de ontwikkeling van een kind stagneert openbaart zich dit vaak stap voor stap. Het gevolg is een complex geheel aan factoren die de situatie die dan is ontstaan in stand houdt. Alleen door een gedegen en handelingsgericht onderzoek is het mogelijk om tot interventies te komen die een duurzame oplossing en perspectief bieden. Uniek in onze aanpak is dat de brug slaan tussen de laatste wetenschappelijke inzichten, de mogelijkheden van de betrokken omgeving en de beleving van een specifiek kind. Bij het in kaart brengen van deze beleving besteden wij extra aandacht aan het activeren van het kind zelf, waardoor er simultaan begrip en een voedingsbodem ontstaat voor de geformuleerde interventies.

start

680 Euro

per traject

Intake

Kben: op reis

SPinterventie advies


3-5

individuele sessies

medium

228 Euro

per maand

intake & screening

Kben: op reis

Spinterventie plan

kben: samen

5

maanden begeleiding

Zwaar

v.a. 200 Euro

per week

INtake & screening

Kben: op reis

spinterventie plan

kben: bezig

4

intensieve weken

Kben: Doekrachtig | het geheim van bewust onbekwaam handelen

Aan kennis is zelden gebrek en waar nodig is dit gemakkelijk aan te vullen. Lastiger is het vertalen van die kennis naar de eigen context en het steeds weer kritisch onderzoeken of er een afstand is tussen theorie, intentie en de praktijk. Zeker bij een doelgroep waarvan bekend is dat zij in hun belevingswereld sterk afwijken van de norm. Dit heeft onder andere ta maken men complexe en genuanceerde manier van denken en intense(re) beleving. Dit houdt in dat reeds verworven competenties geen garantie geven voor de toekomst, een growth mindset klinkt wel mooi, maar wie wil er nu bewust onbekwaam handelen?

Toch is juist dit van essentieel belang om tot een wezenlijke en duurzame verandering te komen. Met Kben: Doekrachtig nodigen wij professionals uit deze uitdaging individueel en/of in groepsverband aan te gaan. Een traject is geslaagd wanneer elke deelnemer de sleutel in handen heeft om zijn of haar kennis en ervaring nog effectiever te vertalen naar de belevingswereld van het individuele kind.
Kben: Ouder Speciaal voor ouders waarbij wij de laatste inzichten ten aanzien van deze diverse doelgroep helpen vertalen naar concrete handvatten voor de thuissituatie.

Workshops

v.a. 75 Euro

bij open inschrijving

reader

koffie/thee2-4

uur

Trainingen

maatwerk

Op basis van offerte

intake

Offerte

Uitvoering

Certificaat

>1

dagdelen

Kben: Ouder

19,5 Euro

per uur

iNtake

2 uren in de avond

3-9 ouders

opdrachten / tips

5

bijeenkomsten

Meer over onze werkwijze?

Wij werken altijd volgens eenzelfde stappenplan.
Adres
Weg naar Laren 39 7203HE, Zutphen
Contact
E-mail: contact@landvankben.nl Phone: 06 11 35 44 13