Wij ondersteunen professionals in het vinden van de juiste ingang, zodat zij hun Kennis en kunde optimaal kunnen inzetten.

Dit doen wij door de belevingswereld van het kind letterlijk in kaart te brengen zodat professionals concrete handvatten krijgen waarmee zij hun benadering echt op het kind af kunnen stemmen.

Kben: Doekrachtig | Het geheim van bewust onbekwaam handelen

Aan kennis is zelden gebrek en waar nodig is dit gemakkelijk aan te vullen. Lastiger is het vertalen van die kennis naar de eigen context en het steeds weer kritisch onderzoeken hoe het verschil tussen theorie en praktijk overbrugd kan worden. Niemand wil bewust onbekwaam handelen, maar zonder deze erkenning is elke vorm van duurzame groei of verbetering onmogelijk. Met Kben: Doekrachtig gaat iedereen deze individuele uitdaging aan om zo een concept zoals handelingsverlegenheid te vertalen naar een concreet actieplan. Want het is deze vertaling, van kennis naar het uitvoeren van doeltreffende interventies in de praktijk, die in onze workshops en trainingen centraal staan.

Kben: in Beeld | Handelingsgerichte diagnostiek & advies

Wanneer de ontwikkeling van een kind stagneert, openbaart zich dit vaak stap voor stap. Het gevolg is een complex geheel aan factoren die de situatie die dan is ontstaan in stand houdt. Alleen door een gedegen en handelingsgericht onderzoek, is het mogelijk om tot interventies te komen die een duurzame oplossing en perspectief bieden. Uniek in onze aanpak is dat we de brug slaan tussen de laatste wetenschappelijke inzichten, de mogelijkheden van de betrokken omgeving en de beleving van een specifiek kind. Bij het in kaart brengen van deze beleving besteden wij extra aandacht aan het activeren van het kind zelf, waardoor er simultaan begrip en een voedingsbodem ontstaat voor de geformuleerde interventies.

Kben: Samen | Begeleiding met ontwikkelingsgelijken

Er valt veel te vertellen over het belang van psycho-educatie, sociale vaardigheden & executieve functies. Maar niet elk aanbod is geschikt voor een doelgroep die zo'n grote afstand heeft tot de norm en zich onderscheidt door een grote diversiteit. Land van Kben biedt een taal die recht doet aan kinderen met een sterke behoefte aan nuancering en een aanpak waar ruimte is voor de specifieke uitdagingen binnen deze doelgroep. Bijvoorbeeld het feit dat kinderen met een intensere emotionele beleving ook een andere leerweg hebben naar het versterken van zelfregulatie.
Kben: Samen focus op sociaal emotionele ontwikkeling en het leren begrijpen en ontwikkelen van diverse executieve functies.
Kben: Bezig tijdelijke dagbesteding gericht op uitvalpreventie en/of re-integratie. Een plek waar kinderen het eigenaarschap over hun eigen ontwikkeling kunnen (her)vinden en leren vormgeven.

Benieuwd naar onze werkwijze?

Of laat direct je vraag bij ons achter

Adres
Weg naar Laren 39 7203HE, Zutphen
Contact
E-mail: contact@landvankben.nl Phone: 06 11 35 44 13