Wanneer het lastig gaat met (een van) je kinderen kom je als ouder al snel in de positie dat je ook in een bemiddelaars rol komt doordat er steeds meer partijen met elk hun eigen perspectieven en belangen in beeld komen.

Daarom richt ons aanbod zich niet alleen op de kinderen, maar begeleiden wij ook ouders bij de vaak lastige processen en keuzes waar zij mee te maken krijgen

Kben: Fier | ontdekkend leren met ontwikkelingsgelijken.

Er valt veel te vertellen over het belang van psycho-educatie,Sociale vaardigheden & Executieve functies. Maar niet elk aanbod is geschikt voor een doelgroep die zo'n grote afstand heeft tot de norm en zich onderscheid door een grote diversiteit. Land van Kben biedt een taal die recht doet aan kinderen met een sterke behoefte aan nuancering en een aanpak waar ruimte is voor de specifieke uitdagingen binnen deze doelgroep. Bijvoorbeeld het feit dat kinderen met een intensere emotionele beleving ook een andere leerweg hebben naar het versterken van zelfregulatie.
Kben: Samen focus op sociaal emotionele ontwikkeling en het leren begrijpen en ontwikkelen van diverse executieve functies.
Kben: Bezig tijdelijke dagbesteding gericht op uitvalpreventie en/of re-integratie. Een plek waar kinderen het eigenaarschap over hun eigen ontwikkeling kunnen (her)vinden en leren vormgeven.

Kben: in Beeld | Handelingsgerichte diagnostiek

Wanneer de ontwikkeling van een kind stagneert openbaart zich dit vaak stap voor stap. Het gevolg is een complex geheel aan factoren die de situatie die dan is ontstaan in stand houdt. Alleen door een gedegen en handelingsgericht onderzoek is het mogelijk om tot interventies te komen die een duurzame oplossing en perspectief bieden. Uniek in onze aanpak is dat de brug slaan tussen de laatste wetenschappelijke inzichten, de mogelijkheden van de betrokken omgeving en de beleving van een specifiek kind. Bij het in kaart brengen van deze beleving besteden wij extra aandacht aan het activeren van het kind zelf, waardoor er simultaan begrip en een voedingsbodem ontstaat voor de geformuleerde interventies.

Kben: Ouder | Het vergroten van je doekracht als ouder.

Aan kennis is zelden gebrek en waar nodig is dit gemakkelijk aan te vullen. Lastiger is het vertalen van die kennis naar de eigen context en het steeds weer kritisch onderzoeken hoe het verschil tussen theorie en praktijk overbrugd kan worden. Dit noemen wij bij Land van Kben Doekracht. Het is deze vertaling, van kennis naar het uitvoeren van doeltreffende interventies, die in onze workshops en trainingen centraal staan. Speciaal voor ouders hebben wij de Kben: Ouder cursus waarin wij de laatste inzichten ten aanzien van deze diverse doelgroep helpen vertalen naar concrete handvatten voor de thuissituatie.

Benieuwd naar onze werkwijze?

Of laat direct je vraag bij ons achter

Adres
Weg naar Laren 39 7203HE, Zutphen
Contact
E-mail: contact@landvankben.nl Phone: 06 11 35 44 13