Handreiking vergoeding jeugdzorg

 

We krijgen altijd veel vragen van ouders over het aanvragen van vergoeding voor onze zorgverlening. We hebben uit de praktijk van de afgelopen jaren, aangevuld met teksten van de overheid, tips opgesteld om ouders te helpen bij de aanvraag van vergoeding. Dit is een algemeen verhaal, heb je echter vragen over een specifieke situatie, neem dan contact met ons op.

Regels kunnen afwijken of veranderen. Je kunt aan deze handreiking geen rechten ontlenen.

Land van Kben is op dit moment niet aangesloten bij een raamovereenkomst. Dit betekent dat de vergoeding in de meeste gevallen via een Persoons Gebonden Budget (PGB) zal lopen.

 

De procedure:

 • Voor je aanvraag voor vergoeding, ga je naar de gemeente waarin je woont. Iedere gemeente hanteert een andere naam voor het loket waar je moet zijn. Team voor Elkaar, Centrum voor Jeugd en Gezin of nog een andere naam. Ze hebben allemaal jeugdconsulenten of toegangsmedewerkers waar je het eerste contact mee hebt. Meestal willen ze graag bij je thuis komen voor een laagdrempelig keukentafelgesprek. Als je liever naar de gemeente toe gaat, kun je dit aangeven, het keukentafelgesprek is niet verplicht.
 • Leg zo helder mogelijk uit dat je vergoeding vraagt voor gespecialiseerde zorg en dat je een beroep doet op de jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet. Als je een aanvraag doet voor een PGB, vertel dan ook waarom zorg in natura (ZIN) niet geschikt is voor jouw kind.
 • Vertel duidelijk dat je een aanvraag wil doen. Dit lijkt logisch, maar niet alle toegangsmedewerkers zien een eerste gesprek als een aanvraag. Als dit niet helder is, kan dit het proces onnodig vertragen, omdat bij de datum van de aanvraag ook een behandeltermijn hoort. Vraag ook om een bevestiging van je aanvraag, zodat de datum van je aanvraag vast staat. Doe deze aanvraag sowieso, ook als de toegangsmedewerker in eerste instantie aangeeft dat er niet vergoed zal worden.
 • Overleg met de gemeente over wat de gemeente nodig heeft om je aanvraag te kunnen afhandelen.

 

Goed om te weten:

 • Er is een indicatie nodig voor de zorg die je aan wil vragen. De gemeente kan zelf beslissen dat er zorg nodig is, maar dit kan ook gebeuren door een arts of andere indicatiesteller.
 • Een verwijzing (indicatie) van een huisarts of jeugdarts kan een gemeente niet zomaar naast zich neerleggen. Het is dus zeer helpend om een je huisarts te vragen om een indicatie voor gespecialiseerde jeugdzorg of een verwijzing naar Land van Kben.
 • Motiveer ook waarom deze zorg in de jeugdwet past.
 • Je bent je vrij om te kiezen voor zorg in natura (ZIN) of een pgb. Als je kiest voor een pgb moet je uitleggen waarom zorg in natura voor jou niet geschikt is en hoe het pgb bijdraagt aan de zelfredzaamheid van je kind. Bij hoogbegaafdheid zal gaat het vooral gaan om het argument dat je hulp nodig hebt van iemand met gespecialiseerde kennis van en ervaring met hoogbegaafdheid.
 • Vaak is het prettig om een overleg te organiseren met de gemeente en de aanbieder van de zorg (in dit geval Land van Kben). De aanbieder kan dan adviseren over de benodigde zorg en hier indien gewenst een toelichting op geven.

 

Wanneer je aanvraag wordt afgewezen:

Een pgb mag alleen geweigerd of ingetrokken worden als:

 • Je het budget niet kunt beheren
 • Je geen veilige en doelmatige zorg inkoopt
 • Je niet kunt uitleggen waarom een pgb in jouw situatie beter is dan zorg in natura
 • Je onjuiste gegevens over je situatie hebt aangeleverd
 • Je het pgb gebruikt voor een ander doel dan zorg of ondersteuning inkopen

Gemeenten of zorgverzekeraars mogen je pgb-aanvraag niet afwijzen met het argument dat er ook zorg in natura beschikbaar is.

 

Bezwaar maken

Je hoort binnen een redelijke termijn (8 weken) een beschikking te krijgen op je aanvraag. In de beschikking die je krijgt, staat dat je binnen 6 weken in bezwaar kunt gaan. Als je hier hulp bij nodig hebt, kun je contact opnemen met stichting MEE of een advocaat inschakelen.

 

Meer informatie

Informatie vergoedingen bij hoogbegaafdheid (drs. Inge te Linde en drs. Lisanne van Nijnatten):

https://www.edu-en-ik.nl/publicaties/hoogbegaafdheid/onderwijs/vergoedingen-bij-hoogbegaafdheid-hoe-zit-dat/

Regelhulp:

https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/indicatie-voor-jeugdhulp