12 april Kben: Wijzer. Over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 20.00 – 22.00 uur

29 mei Kben: 100% MEIzelf. Middag speciaal voor MEIden 15.00 – 17.00

29 mei Kben: Open 19.30 – 21.00 uur

3 juli Kben: Open 19.30 – 21.00 uur